De tarieven voor tandartsen, mondhygiënisten, orthodontisten en tandprothetici voor 2017 zijn bekend. Vanaf 2013 stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de tarieven en prestaties in de mondzorg weer vast.

 

Meer informatie en de tarieven kunt u vinden op de website:

www.tandartsennet.nl